Вчителям - Методична робота

Всесвітня історія

План-уроку на тему Завоювання Карла Великого. Імперія франків.

 

Історія України

План-конспект уроку на тему Розселення слов'янських племен.

 

Науково-методична проблема над якою працює колектив:
„ Формування школи життєтворчості колегіантів на основі застосування інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно - впроваджувальної діяльності школи нового типу”.

В організації науково-методичної роботи основними завданнями є:
а) вивчення і впровадження особистісно розвиваючих технологій навчання;
б) гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання учнів;
в) реалізація колегіумної програми «Обдарованість», відпрацювання «Системи позаурочної виховної роботи» (через центри учнівського самоврядування: „Інтелект”, „Моя земля – земля моїх батьків”, „Пресцентр”, „Дисципліна і порядок”, „Добротворці”, „Фізкультура і спорт”, „Медичний”, „Екологічний”, „Дозвілля”;
д) керувалися положенням розробленої моделі „Вчитель колегіуму”;
е) працювали над упровадженням інноваційних методик: Амонашвілі, системи Ільїна, УДО Ерднієва, методу проектів, педагогіки співробітництва;
є) використовували в роботі банк даних психолого-педагогічної діагностики учнів колегіуму.

Етапи реалізації проблемної теми колегіуму «Елінт»

І етап – пошуково-теоретичний (2010-2011)
Теоретичне вивчення питання формування школи життєтворчості колегіантів на основі застосування інноваційних технологій. Напрацювання банку методик в системі проектно-впроваджувальної діяльності, розширення можливостей здійснення моніторингу.

ІІ етап – діагностичний, аналітично-прогнозуючий (2011-2012)
Формування творчих груп: «Застосування векторного моделювання інноваційного освітнього простору колегіуму в системі проектно-впроваджувальної діяльності», «Організація участі колегіуму в міжнародних освітніх проектах», оновлення, удосконалення роботи творчих груп: «Технологія проектної діяльності», «Реалізація профільного навчання», «Моніторинг», «Портфоліо». Робота над оновленням програм «Творчість», «Обдарованість», Здоров’я», «Виховання» з урахуванням завдань проблемних тем міста, району, колегіуму.

ІІІ етап - дослідницько-експериментальний (2012-2013)
Діяльність створених творчих груп з апробації зазначених технологій. Формування банку методик психологічної підтримки програм. Проведення семінарів для району, області з метою розширення експериментальної діяльності та удосконалення напрацьованого досвіду.

ІV етап – оперативний (2013-2014)
Поточний аналіз упровадження проблемної теми колегіуму, корекція колегіум них програм, планів, творчих та динамічних груп. Публікації в освітніх виданнях.

V етап – узагальнюючий (2014-2015)
Аналіз та систематизація результатів роботи творчих груп із проблемної теми (створення методичних збірок), узагальнення матеріалів, аналіз публікацій із даної проблеми. Проведення узагальнюючої конференції.


Про підсумки методичної роботи в колегіумі 2012-2013 н.р. і завдання на 2013-2014 н. р.

Методична робота у 2012-2013 навчальному році була спрямована на підвищення професійної майстерності, розвиток творчості, ініціативи вчителів. Кадровий склад колегіуму відповідає школі нового типу. Педколектив працював над такою науково-методичною проблемою: «Формування школи життєтворчості колегіантів на основі застосування інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно-впроваджувальної діяльності школи нового типу».
Результатом ефективної науково-методичної роботи колегіуму стали перемоги колегіантів у районному, обласному, державному етапах Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін, обласному етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН, перемоги вчителів колегіуму у конкурсах «Учитель року-2013», публікації вчителів та учнів у методичній та періодичній пресі та перемоги в творчих конкурсах районного, міського, обласного рівнів.
Колегіум має такі досягнення, як: диплом лауреата Народного рейтингу «Видатні запоріжці - 2013» в особі директора навчального закладу –                 Зайковської О. А., диплом від департаменту освіти і науки, молоді та спорту Запорізької обласної державної адміністрації за І місце в номінації «Інформаційне середовище школи нового типу» обласного конкурсу «Школа інформаційного суспільства» за 2013 рік, диплом лауреата проекту за значний внесок у розвиток освіти і науки України від Громадської Ради освітян і науковців України за 2013 рік.
Всі кафедри та МО були активними у проведенні нетрадиційних педагогічних рад: педагогічної ради-дослідження на тему: «Інноваційна діяльність як умова формування професійної компетентності педагогів та реалізація ІІІ етапу проблемної теми колегіуму», педради-практикуму «Формування успіху як життєвого пріоритету особистості системою навчально-виховної роботи», педради-ділової гри з елементами психологічного тренінгу на тему: «Забезпечення наступності між ланками освіти: дошкільною, початковою та середньою».     Вже стало традицією проведення спільних засідань, кафедр учителів-предметників, УНТ і центру учнівського самоврядування «Інтелект».
На базі колегіуму було проведено обласний семінар на тему: «Інноватика в сучасній освіті. Інноваційні технології виявлення, навчання і підтримки розвитку обдарованої молоді». Своїм досвідом із втілення даної проблеми поділилися заступники директора з НВР: Люта Л.І., Бабіч Л.І., Патрушева І.А; вчителі: Логвіненко Н.М., Мазакова О.А., Муковоз О.І., завідуюча бібліотекою                   Внучаєва О.О. та практичний психолог Усатенко О.В.
Результатом творчої співдружності учнів та вчителів стали публікації вчителів та учнів у 2012-2013 навчальних роках як доповнення до тих, що видавалися раніше. (20 учительських і 11 учнівських публікації).
Про ефективність спільної науково-пошукової роботи вчителів та учнів свідчать перемоги учнів колегіуму в олімпіадах із базових дисциплін в районних – 61 призове місце (ІІ місце в районі по кількості призових місць та отриманих балів), обласних – 21 призове місце, у державному етапі - 4 призових місця.
Високий рівень і результативність науково-методичної роботи продемонструвала у 2012-2013 навчальному році кафедра вчителів української мови та літератури, яка працює над власною проблемою «Забезпечення умов для реалізації компетентнісно зорієнтованого підходу до навчання». Кафедру очолює спеціаліст вищої категорії, старший учитель Мазакова О.А.
Уся робота кафедри в 2012-2013 році була підпорядкована проектній діяльності. Вчителі-словесники мають створений блог «Методичне об’єднання вчителів української мови та літератури»: http://elint-mova.blogspot.com .
МО вчителів математики виявили активність у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Бобер» (із 124 колегіантів, 58 отримали «добрі» успіхи, 37 - «відмінні»).
Голова МО вчителів математики та інформатики Дядько Л.І. систематично організовує та проводить у колегіумі Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру» (кількість учасників у 2012-2013 н.р. в школі збільшилася до 420
У цьому навчальному році методичне об’єднання вчителів російської мови та світової літератури (голова Сафроненко О.Л.) працювали над вирішенням першочергових завдань навчання та виховання учнів у сучасних умовах. Голова МО Олена Львівна взяла участь у Всеукраїнському конкурсі «Учитель року-2013» в номінації «Російська мова» і перемогла в районі (І місце).
Психологічна служба колегіуму (Усатенко О.В.)  сприяла збереженню психологічного здоров’я всіх суб’єктів навчально-виховного процесу шляхом психолого-педагогічного супроводження.
Робота бібліотеки колегіуму у минулому навчальному році була спрямована на виховання в учнів інформаційної культури, любові до книги, культури читання, уміння користуватися бібліотекою, а також забезпечення різноманітного змісту навчально-виховного процесу.
       Атестація педагогічних працівників продемонструвала, що вчителі виявляють достатній та високий рівень педагогічної майстерності, самостійно, в творчих групах оволодівають передовими педагогічними технологіями, знаходяться в постійному творчому пошуку, виводять учнів на максимально можливі для них результати, здійснюючи особистісний підхід, працюючи з обдарованими учнями, які посідають призові місця в районі, області, Україні.
У травні 2013 року була проведена конференція з метою аналізу науково-методичної роботи колегіуму за 2012-2013 навчальний рік, на якій було визначено тему науково-методичної роботи на 2013-2014 навчальний рік: «Формування школи життєтворчості на основі впровадження інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно-впроваджувальної діяльності школи нового типу» (ІV етап – оперативний на 2013-2014 навчальний рік).

Завдання на 2013-2014 н.р.

Були визначені основні прорахунки, а також поставлені завдання на 2013-2014 навчальний рік. Серед них:

 • Удосконалювати інноваційні підходи в системі роботи над науково-методичною проблемою колегіуму. (ІV етап – оперативний)
 • Розширити систему векторного аналізу уроків, позакласних заходів при відвідуванні та взаємовідвідуванні занять.
 • Втілювати в життя колегіуму комп’ютерні технології, інноваційні засоби навчання і виховання.
 • Удосконалювати систему моніторингу освіти у навчальному закладі.
 • Звернути увагу на вирішення таких проблем:
 • Формування життєтворчості учнів.
 • Створення портфоліо навчального закладу, кафедр та МО, а також блогів кожного учнівського колективу.
 • Розширення інноваційних підходів до організації навчального процесу.
 • Посилення контролю за веденням шкільної документації (особові справи, класні журнали, календарно-тематичні плани).
 • Працювати над ресурсним забезпеченням організації навчання за іншими профілями (природничий, що працює вже третій рік), інші профілі (дизайн).
 • На засіданнях МО та кафедр передбачити вивчення питання про критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.
 • Взаємодія учительського колективу з батьківською громадськістю.
 • Оновлення музею колегіуму, створення віртуального музею.
 • Урізноманітнення форм роботи «Школи молодого вчителя» (Авраменко І.А.).
 • Розвиток творчих здібностей учнів у період підготовки до обласного етапу олімпіад (історія, англійська та німецька мови, екологія, економіка, фізична культура, астрономія).
 • Розпочати четвертий етап роботи над оперативним оволодінням проблемою: «Формування школи життєтворчості колегіантів на основі застосування інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно-впроваджувальної діяльності школи підвищеного освітнього рівня».

6. Забезпечити впровадження компетентнісного підходу до організації навчально-виховного процесу у початковій школі через роботу творчої групи «Компетентнісно зорієнтоване навчання і виховання» (згідно плану на 2013-2014 навчальний рік). 
7. Психолого-соціальній службі колегіуму забезпечувати психолого-соціальний супровід усіх найважливіших заходів у колегіумі упродовж 2013-2014 навчального року.
8. Бібліотеці колегіуму розширювати методи популяризації наукової та художньої літератури упродовж 2013-2014 навчального року.
9. Заступнику директора з виховної роботи Бабіч Л.І. та керівнику кафедри «Виховання» Сергієнко Г.О. зосередити увагу на громадському та моральному вихованні молоді, реалізовувати їх упродовж 2013-2014 навчального року.
10. Керівникам кафедр та МО, творчих груп провести роботу щодо планування їх діяльності на 2013-2014 навчальний рік і здати на затвердження плани до 01.09.2013 року.

  Атестація

 Наслідки атестації педагогічних працівників в 2012 – 2013 н.р.
Атестація педагогічних працівників проводилась відповідно річного плану колегіуму, графіка проходження атестації, індивідуальних планів педагогів, які атестувалися.
Для допомоги педагогам в атестаційний період у школі розроблена Програма діяльності вчителя „Від атестації до атестації” , в якій запропоновано:
- план індивідуальної підготовки вчителя;
- план самозвіту вчителя;
- критерії оцінки роботи вчителя;
- перелік і зміст документів;
- опис покрокових дій учителя, який атестується;
- анкета представлення вчителя.
Всі вчителі, що претендували на відповідність раніше присвоєним кваліфікаційній категорії «спеціаліст вищої категорії», педагогічним званням «старший учитель», «учитель-методист», на присвоєння кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічного звання «старший учитель»,  презентували досвід роботи на засіданнях методичних об’єднань, педагогічній раді,  оформили акмеограми.
Вивчаючи рівень професіоналізму вчителів, які атестуються, члени атестаційної комісії відвідували уроки, виховні заходи, провели моніторинг навчальних досягнень учнів, аналіз результативності роботи вчителя в міжатестаційний період, анкетування колег, учнів, батьків. Оцінювалися методичні, психолого-педагогічні знання, результати роботи, морально-етичні риси.

   Програма діяльності вчителя „Від атестації до атестації”

       З метою підвищення педагогічної майстерності, вчителі, що атестуються, брали участь у роботі творчих груп колегіуму, у роботі з підготовки та проведення педрад, методичних семінарів, у роботі МО, пройшли курсову професійну перепідготовку, комп’ютерну підготовку від рівня користувача до рівня автора презентацій.
Атестація педагогічних працівників продемонструвала, що вчителі виявляють достатній та високий рівень педагогічної майстерності, самостійно, в творчих групах оволодівають передовими педагогічними технологіями, знаходяться в постійному творчому пошуку, виводять учнів на максимально можливі для них результати, здійснюючи особистісний підхід, працюючи з обдарованими учнями, які посідають призові місця в районі, області, Україні.

Список педагогічних  працівників Запорізького колегіуму «Елінт», які атестуються у 2013-2014 н.р.

П.І.Б. педагога, який атестується

Рік народжен

Посада

Пед.
стаж

Дата
попер
атест.

Підсумки поперед.
 атестації

Дата курс.
перепідготовк
№ посв.

1

Аворник Людмила Іванівна

1947

вчитель
історії

44 р.

26.03.2009р.

Підтверджено
«сп .вищ. кат.» та пед. звання
«ст. учитель»

11.02.2011 р.

2

Адамович Олена Володимирівна

1975

вчитель початкових класів

17 р.

30.03.2009р.

Встановлено
«сп. першої категорії»

26.04.2013 р.

3

Власова Олена Вікторівна

1981

учитель
нім. мови

11 р.

22.03.2007р.

Встановлено
«сп. другої категорії»

02.04.2010 р.

4

Вініченко Наталія Володимирівна

1981

учитель фізичного виховання

12 р.

19.03.2008р.

Встановлено
«сп. другої категорії»

06.12.2013 р.

5

Кільова Тетяна Іванівна

1954

учитель математики

36 р.

26.03.2009р.

Підтверджено
«сп. вищої категорії»

04.03.2011 р.

6

Коротка Ольга Борисівна

1957

учитель
інформатики

32 р.

26.03.2009р.

Підтверджено
«сп .вищ. кат.» та пед. звання учитель-методист»

30.04.2010 р.

7

Марчук Анастасія Сергіївна

1987

учитель
нім. мови

2 р.

 

        -

 

        -

30.05.2013 р.

8

Прімєчаєва Інна Юріївна

1967

учитель математики

22 р.

26.03.2009р.

Підтверджено
«сп. вищої категорії»

19.10.2012р.

9

Проценко Олена Олександрівна

1971

учитель
початкових  класів

22 р.

26.03.2009р.

Встановлено
«сп. вищої категорії»

10.02.2012 р.

10

Слесь Любов Володимирівна

1954

учитель фізики

23 р.

20.03.2009р.

Підтверджено
«сп. першої
категорії»

21.05.2010 р.

11

Тюпа Тамара Анатоліївна

1950

учитель
рос.мови

45 р.

26.03.2009р.

Підтверджено
«сп. вищої
категорії»

29.04.2011 р.

12

Усатенко Олена Валентинівна

1972

практичний психолог

15 р.

26.03.2009

Встановлено
«спец. першої категорії»

07.03.2012 р.

13

Чебикіна Світлана Павлівна

1982

учитель укр. мови та літ.

5 р.

22.03.2011р.

Встановлено
«спец. другої категорії»

27.01.2010 р.

Школа передового педагогічного досвіду 2013-2014 н.р

Керівник: Люта Л.І.

Заходи

Відповідальні

Література

І Засідання
(жовтень)

1

Школа перспективного педагогічного досвіду

Люта Л.І.

ж. «Завуч», № 10, 2012р

2

Траєкторія професійного зростання педагогів

Єжак Т.М.

ж. «Завуч», № 9, 2012р.

3

Управління розвитком творчого потенціалу педагога.

Мазакова О.А.

ж. «Завучу. Усе для роботи», № 1,2, 2012 р.

ІІ Засідання
(грудень)

1

Методичні рекомендації щодо самооцінки та саморозвитку вчителя

Сафроненко О.Л.

ж. «Управління школою», № 4,6, 2012

2

Майстер – клас як форма поширення інноваційних педагогічних технологій

Фатєєва В.Г.

ж. «Управління школою», № 16,18, 2012р

3

Про існуючі традиційні та альтернативні засоби оцінки якості освіти.

Карпачова Т.М.

ж. «Управління освітою»,  № 1,3 січень 2012р.

ІІІ Ділова гра
(березень)

1

Активні та інтерактивні форми організації роботи з учнями початкової школи

Бондаренко Л.І.

ж. «Початкове навчання», № 16,18, 2012 р.

2

Впровадження комп’ютерних технологій у початковій ланці.

Климова В.В.

ж. ««Початкове навчання», січень 2012, № 1

Реалізація програми «ПЕДАГОГІЧНА ТВОРЧІСТЬ»

На виконання програми «Творчість» Міністерства освіти і наки, молоді та спорту України, району, колегіуму «Елінт» створити систему реалізації програми «Педагогічна творчість».

 1. Розширити можливості вчительського колективу в питанні науково-методичного зростання кожного вчителя та участі в найрізноманітніших  школах, клубах, університетах, творчих групах: «Школа молодого вчителя»; «Школа педагогічної майстерності»;  клуб «Педагогічні роздуми»; університет «Вчитель ХХІ століття». Творчі групи: «Проектне навчання», «Особистісно та компетентнісно зорієнтоване навчання», «Профільне навчання», «Векторне моделювання», «Міжнародні освітні проекти», «Розвиток творчих здібностей», «Моніторинг освітнього процесу».
 2. Проводити спільні засідання кафедр та МО учителів з Учнівським науковим товариством та центром «Інтелект», що зміцнить союз учителів та учнів під лозунгом «Від творчого вчителя до творчого учня».
 3. Удосконалити науково-методичне забезпечення для функціонування  класів поглибленого вивчення предметів (української мови, історії, математики, біології), доповнити профільність курсами за вибором на основі авторських програм учителів колегіуму:
  1. «Історія світової художньої культури» Сергієнко Г.О.
  2. «Загальна біологія» Бовт В.Д
  3. «Література рідного краю» Лютої Л.І.
  4. «Розвиток творчих здібностей» Архипкіної Н.А.
  5. «Історія міжнародних зв’язків України» Гвоздика В.С.
  6. «Історія української державності» О.А. Зайковської
  7. «Теорія ймовірності та математична статистика» О.В. Чечонкіної
  8. «Інтеграли» О.В. Чечонкіної
 4. Розповсюджувати педагогічний досвід кращих учителів колегіуму з використання інноваційних технологій шляхом публікацій учителів у періодичній пресі, проведення семінарів, «майстер-класів», участі в педагогічних виставках на районному, обласному, Всеукраїнському рівнях; сприяти участі вчителів у конкурсах «Учитель року» з різних предметів базових дисциплін (за визначенням МОНМСУ)
 5. Створити портфоліо вчителів, кафедр та методичних об’єднань  педагогів, колегіуму, сприяти самовдосконаленню кожного фахівця та оволодінню комп’ютерною грамотністю.
 6. На святі «Vivat, інтелект!» відзначати грамотами та цінними подарунками не тільки учнів-переможців, а також їх наставників, наукових керівників.
 7. Створити школу соціально-психологічного комфорту учнів, учителів, батьків, адміністрації  на основі активної професійної діяльності психологічної та соціальної служби колегіуму.
 8. Щороку на педрадах, МО, засіданнях при директору заслуховувати звіти про стан виконання програми «Педагогічна творчість».
 9. Передбачити самоосвіту вчителів у питанні професійного зростання, розвитку інтелектуально-творчих якостей та загальнокультурного рівня.
 10. Сприяти активній участі вчителів у громадському, культурному, спортивному житті району, області.
Працювати в єдності з колегіумними програмами «Творча, обдарована дитина», «Здоров’я», «Виховання».