Вчителям - Методична робота

Всесвітня історія

План-уроку на тему Завоювання Карла Великого. Імперія франків.

Історія України

План-конспект уроку на тему Розселення слов'янських племен.

Науково-методична проблема над якою працює колектив:
„ Формування школи життєтворчості колегіантів на основі застосування інноваційних технологій та втілення векторного моделювання в системі проектно - впроваджувальної діяльності школи нового типу”.

В організації науково-методичної роботи основними завданнями є:
а) вивчення і впровадження особистісно розвиваючих технологій навчання;
б) гуманно-особистісний підхід до навчання і виховання учнів;
в) реалізація колегіумної програми «Обдарованість», відпрацювання «Системи позаурочної виховної роботи» (через центри учнівського самоврядування: „Інтелект”, „Моя земля – земля моїх батьків”, „Пресцентр”, „Дисципліна і порядок”, „Добротворці”, „Фізкультура і спорт”, „Медичний”, „Екологічний”, „Дозвілля”;
д) керувалися положенням розробленої моделі „Вчитель колегіуму”;
е) працювали над упровадженням інноваційних методик: Амонашвілі, системи Ільїна, УДО Ерднієва, методу проектів, педагогіки співробітництва;
є) використовували в роботі банк даних психолого-педагогічної діагностики учнів колегіуму.

Етапи реалізації проблемної теми колегіуму «Елінт»

І етап – пошуково-теоретичний (2010-2011)
Теоретичне вивчення питання формування школи життєтворчості колегіантів на основі застосування інноваційних технологій. Напрацювання банку методик в системі проектно-впроваджувальної діяльності, розширення можливостей здійснення моніторингу.

ІІ етап – діагностичний, аналітично-прогнозуючий (2011-2012)
Формування творчих груп: «Застосування векторного моделювання інноваційного освітнього простору колегіуму в системі проектно-впроваджувальної діяльності», «Організація участі колегіуму в міжнародних освітніх проектах», оновлення, удосконалення роботи творчих груп: «Технологія проектної діяльності», «Реалізація профільного навчання», «Моніторинг», «Портфоліо». Робота над оновленням програм «Творчість», «Обдарованість», Здоров’я», «Виховання» з урахуванням завдань проблемних тем міста, району, колегіуму.

ІІІ етап - дослідницько-експериментальний (2012-2013)
Діяльність створених творчих груп з апробації зазначених технологій. Формування банку методик психологічної підтримки програм. Проведення семінарів для району, області з метою розширення експериментальної діяльності та удосконалення напрацьованого досвіду.

ІV етап – оперативний (2013-2014)
Поточний аналіз упровадження проблемної теми колегіуму, корекція колегіум них програм, планів, творчих та динамічних груп. Публікації в освітніх виданнях.

V етап – узагальнюючий (2014-2015)
Аналіз та систематизація результатів роботи творчих груп із проблемної теми (створення методичних збірок), узагальнення матеріалів, аналіз публікацій із даної проблеми. Проведення узагальнюючої конференції.