:: початок :: про нас :: ЕЛІНТ :: наші досягення :: традиції
 
  :: учням :: вчителі :: адміністрація :: вчителям :: історія
 


:: про нашу школу


      :: методична робота
      :: сценарії
      :: публікації вчителів

      :: бібліотека
      :: фотогалерея
      :: куди піти вчитися?
      :: держ. атестація

      :: історія колегіуму
      :: гурткова робота
      :: додат. осв. послуги
      :: сторінка психолога
      :: харчування
      :: розклад уроків
      :: розклад дзвінків

      :: Vivat Intelekt
      :: фотоальбоми
      :: символіка
      :: ЕЛІНТ
      :: дозвілля
      :: структура
      :: склад
      :: медалісти школи
      :: призери олімпіад
      :: призери МАН
      :: призери конкурсів
      :: спортивні перемоги

Пресцентр (шкільна газета)       Написати листа

Віртуальний музей колегіуму

Блоги учнів та вчителів

ЗАПОВІКІ

Про нашу школу


Колегіум "Елінт" – впевненийкрок у майбутнє!
Колегіум "Елінт" – загальноосвітній навчальний заклад м. Запоріжжя. Розташований на правому березі  Дніпровського району в Бородінському мікрорайоні. На даний час у колегіумі  навчаються 1220 учнів.


Місія колегіуму: розвиток і виховання компетентісно обдарованої, гармонійно розвиненої, конкурентоспроможної особистості, здатної до самореалізації в умовах інформаційного суспільства. Створення навчально-предметного середовища, що забезпечує психологічний комфорт і сприяє вияву творчості дітей,  стимулювання неперервного професійного й особистісного зростання педагогів.
Пріоритетами розвитку  колегіуму є:

  • освіта і виховання молоді;
  • формування свідомих громадян України з державним мисленням;
  • розвиток творчих здібностей особистості, що гармонійно  поєднують високий інтелектуальний, духовно цілісний розвиток, самопізнання з пізнанням природи буття людини, всесвіту і суспільства, нації і людства, основ розвитку матеріальної і духовної культури, соціально адаптованих,  працелюбних спроможних втілювати у життя ідеали добра справедливості, свободи, демократії, перебувати у стані гармонії з собою і навколишнім світом.

      Модернізація змісту освіти відбуватиметься через зміну самої філософії освітнього процесу:

  • перенесення її акцентів на формування гармонійно розвиненої компетентної особистості засобами навчальних дисциплін;
  •  організація роботи Учнівського наукового товариства;
  • розширення змісту освітніх галузей за рахунок впровадження спецкурсів, елективних курсів за напрямками: середні класи – система елективних курсів, факультативів, спрямованих на розширення змісту предметів навчального плану (для учнів 5-7 класів) та впровадження цілеспрямованої допрофільної підготовки  (для учнів 8-9 класів) через надання додаткових освітніх послуг за бажанням батьків та учнів;старші класи - система спецкурсів, елективних курсів, спрямованих на реалізацію змісту профільного навчання, надання йому прикладного значення;
  • організація індивідуального навчання для творчо обдарованих учнів;
  • організація навчання старшокласників за індивідуальними освітніми траєкторіями.


Співтворчість педагогів і колегіантів, особистісно зорієнтована освіта інформаційно-комунікаційне навчання  – це ті чинники, що розкривають індивідуальність дитини, дають можливість їй проявити себе і розвинути життєві компетентності.
    

 Основний зміст колегіуму "Елінт":
у початковій ланці (перший ступінь):
-   поглиблене вивчення англійської мови;
-   курс за вибором - розвиток творчих здібностей; 
у середній ланці (другий ступінь) :
-  додатково вивчаються іноземні мови, етика, історія мистецтв; 
- 8-го класу поглиблено вивчається історія, українська мова, біологія та математика; 
- у старшій ланці (третій ступінь) – вводяться суспільно-гуманітарний, філологічний та біологічний, художньо-естетичний, математичний профілі навчання;
додаткові курси:  правознавство, економіка, історія, біологія, хімія (ведуть викладачі ВНЗ);
предмети за вибором: основи фінансової грамотності, біологія, історія, літературна творчість,  основи журналістики, філософія, "Історія світової художньої культури "
У колегіумі діє система індивідуальних і групових занять, створені умови для життєтворчості учнів у позаурочний час. 

 Реальні перспективи:
- бути зарахованим до вузів за результатами ЗНО;
- 70% випускників мають можливість вступити до престижних ВНЗ України на державне замовлення;
- захистити власні проекти, МАНівські роботи;
- навчитися вільно володіти цифровими технологіями;
- ґрунтовно підготуватися до незалежного тестування;
- засвоїти основи фінансової грамотності, правознавства, філософії, психології ділового спілкування  та ін.
- глибоко вивчити декілька іноземних мов, що дасть можливість продовжити навчання за кордоном.

Колегіум "Елінт" пропонує:
- закрите освітнє середовище закладу, створене засобами G Suite for Education.
- електронний журнал, розроблений педагогічним колективом школи.

Кадровезабезпечення:

104 педагогічних працівників  
Присвоєно кваліфікаційні категорії:
«спеціаліст вищої категорії» - 51уч.;
«спеціаліст першої категорії» - 11уч.;
«спеціаліст другої категорії – 15уч.;
«спеціаліст» - 27уч.;
Присвоєно педагогічні звання:
"Вчитель-методист" – 19 уч.; 
"Старший вчитель" – 11 уч,; 
З нами співпрацюють:
3 доктори наук; 5 кандидатів наук. 
15 випускників колегіуму "Елінт"  працюють  учителями нашої школи.

Дозвілля:
- гурток декоративно-ужиткового мистецтва;
- гурток образотворчого мистецтва «Пензлик»
- фольклорний ансамбль "Барвінок";
- вокальний ансамбль "Мрія";
- спортивні секції: баскетбол, волейбол, футбол;
- студія народного танцю "Струмочок";
-гурток дизайну;
-агітбригада  ЮІДР;
-агітбригада ДЮП;
- музей колегіуму "Елінт", у якому створено куточок батьків та учнів колегіуму-захисників України (36 учасників). 

На самоокупній основі працюють:
- ансамбль естрадно-спортивного танцю «Шанс»;
- спортивні секції: футбол, художня і спортивна гімнастика;
- центр «Розвиток» для дітей 5-6 років.

Співпрацюють з колегіумом:
ЗНУ, ЗНТУ, філія музичної школи № 5, будинок дитячої творчості, спортивні школи міста: ДЮСШ №4, «Металург», ДЮСШ ЗОР, обласна федерація «Що? Де? Коли?»

Учнівські клуби, центри:
"Прес-центр", , "Інтелект", "Дисципліна та порядок", "Дозвілля", "Моя земля –земля моїх батьків", «Добротворці», «Спортивний», «Психолог», «Медичний», «Еколог». Кожен центр має свій блог, де висвітлюються всі новини та підсумки змагання «Кращий клас року».
Результат роботи з обдарованими учнями  - 100% колегіантів вступають до ВНЗ Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Запоріжжя, Кракова, Праги, Канади.
Колегіум "Елінт" – впевнений крок у майбутнє!

[початок] :: [адміністрація] :: [викладачі] :: [про нас] :: [історія] :: [ЕЛІНТ] :: [нашi Досягнення]
2002-2011 Copyright. Всі права захищені. Розробники: творчі вчителі та учні колегіуму