:: початок :: про нас :: ЕЛІНТ :: наші досягення :: традиції
 
  :: учням :: вчителі :: адміністрація :: вчителям :: історія
 


:: про нашу школу


      :: атестація
      :: публікації

      :: бібліотека
      :: фотогалерея
      :: куди піти вчитися?
      :: держ. атестація

      :: історія колегіуму
      :: територія _____обслуговування
      :: гурткова робота
      :: додат. осв. послуги
      :: сторінка психолога
      :: харчування
      :: розклад уроків
      :: розклад дзвінків
      :: формування 10-х кл.

      :: Vivat Intelekt
      :: фотоальбоми
      :: символіка
      :: ЕЛІНТ
      :: дозвілля
      :: структура
      :: склад
      :: медалісти школи
      :: призери олімпіад
      :: призери МАН
      :: призери конкурсів
      :: спортивні перемоги

Пресцентр (шкільна газета)

Написати листа

Віртуальний музей колегіуму

Про нашу школу


Колегіум "Елінт" – впевнений крок у майбутнє!
Колегіум "Елінт" – загальноосвітній навчальний заклад м. Запоріжжя. Розташований на правому березі  Дніпровського району в Бородінському мікрорайоні. На даний час у колегіумі  навчаються 1108 учнів.

Місія колегіуму: розвиток і виховання компетентісно обдарованої, гармонійно розвиненої, конкурентоспроможної особистості, здатної до самореалізації в умовах інформаційного суспільства. Створення навчально-предметного середовища, що забезпечує психологічний комфорт і сприяє вияву творчості дітей,  стимулювання неперервного професійного й особистісного зростання педагогів.
Пріоритетами розвитку  колегіуму є:

  • освіта і виховання молоді;
  • формування свідомих громадян України з державним мисленням;
  • розвиток творчих здібностей особистості, що гармонійно  поєднують високий інтелектуальний, духовно цілісний розвиток, самопізнання з пізнанням природи буття людини, всесвіту і суспільства, нації і людства, основ розвитку матеріальної і духовної культури, соціально адаптованих,  працелюбних спроможних втілювати у життя ідеали добра справедливості, свободи, демократії, перебувати у стані гармонії з собою і навколишнім світом.

      Модернізація змісту освіти відбуватиметься через зміну самої філософії освітнього процесу:

  • перенесення її акцентів на формування гармонійно розвиненої компетентної особистості засобами навчальних дисциплін;
  •  організація роботи Учнівського наукового товариства;
  • розширення змісту освітніх галузей за рахунок впровадження спецкурсів, елективних курсів за напрямками: середні класи – система елективних курсів, факультативів, спрямованих на розширення змісту предметів навчального плану (для учнів 5-7 класів) та впровадження цілеспрямованої допрофільної підготовки  (для учнів 8-9 класів) через надання додаткових освітніх послуг за бажанням батьків та учнів;старші класи - система спецкурсів, елективних курсів, спрямованих на реалізацію змісту профільного навчання, надання йому прикладного значення;
  • організація індивідуального навчання для творчо обдарованих учнів;
  • організація навчання старшокласників за індивідуальними освітніми траєкторіями.


Співтворчість педагогів і колегіантів, особистісно зорієнтована освіта інформаційно-комунікаційне навчання  – це ті чинники, що розкривають індивідуальність дитини, дають можливість їй проявити себе і розвинути життєві компетентності.
    

 Основний зміст колегіуму "Елінт":
у початковій ланці (перший ступінь):
-   поглиблене вивчення англійської мови;
-   курс за вибором - розвиток творчих здібностей; 
у середній ланці (другий ступінь) :
-  додатково вивчаються іноземні мови, етика, історія мистецтв; 
- 8-го класу поглиблено вивчається історія, українська мова, біологія та математика; 
- у старшій ланці (третій ступінь) – вводяться суспільно-гуманітарний, філологічний та біологічний, художньо-естетичний, математичний профілі навчання;
додаткові курси:  правознавство, економіка, історія, біологія, хімія (ведуть викладачі ВНЗ);
предмети за вибором: основи фінансової грамотності, біологія, історія, літературна творчість,  основи журналістики, філософія, "Історія світової художньої культури "
У колегіумі діє система індивідуальних і групових занять, створені умови для життєтворчості учнів у позаурочний час. 

 Реальні перспективи:
- бути зарахованим до вузів за результатами ЗНО;
- 70% випускників мають можливість вступити до престижних ВНЗ України на державне замовлення;
- захистити власні проекти, МАНівські роботи;
- навчитися вільно володіти цифровими технологіями;
- ґрунтовно підготуватися до незалежного тестування;
- засвоїти основи фінансової грамотності, правознавства, філософії, психології ділового спілкування  та ін.
- глибоко вивчити декілька іноземних мов, що дасть можливість продовжити навчання за кордоном.

Колегіум "Елінт" пропонує:
- закрите освітнє середовище закладу, створене засобами G Suite for Education.
- електронний журнал, розроблений педагогічним колективом школи.

Кадрове забезпечення:

87 педагогічних працівників.
Присвоєно кваліфікаційні категорії:
«спеціаліст вищої категорії» - 46 уч.,
«спеціаліст першої категорії» - 19 уч.,
«спеціаліст другої категорії – 6 уч.,
«спеціаліст» - 16 уч.;
Присвоєно педагогічні звання:
"Вчитель-методист" – 18 уч.; 
"Старший вчитель" – 14 уч.
З нами співпрацюють:
2 кандидати наук. 
11 випускників колегіуму "Елінт"  працюють  учителями нашої школи.

Дозвілля:
- гурток декоративно-ужиткового мистецтва;
- гурток образотворчого мистецтва «Пензлик»
- вокальний гурток;
- спортивні секції: баскетбол, волейбол, футбол, гандбол (дівчата);
- студія народного танцю "Струмочок";
-гурток моделювання іграшок-сувенірів;
-агітбригада ДЮП;
- музей колегіуму "Елінт", у якому створено куточок батьків та учнів колегіуму-захисників України. 

На самоокупній основі працюють:
- ансамбль естрадно-спортивного танцю «Dance world»;
- спортивні секції: художня і спортивна гімнастика.

Співпрацюють з колегіумом:
ЗНУ, ЗНТУ, філія музичної школи № 5, будинок дитячої творчості, спортивні школи міста: ДЮСШ №4, ДЮСШ ЗОР, обласна федерація «Що? Де? Коли?»

Учнівські клуби, центри:
"Прес-центр", "Інтелект", "Дисципліна та порядок", "Дозвілля", "Моя земля – земля моїх батьків", «Добротворці», «Спортивний», «Психолог», «Медичний», «Еколог». Кожен центр має свій блог, де висвітлюються всі новини та підсумки змагання «Кращий клас року».
Результат роботи з обдарованими учнями  - 100% колегіантів вступають до ВНЗ Києва, Харкова, Дніпропетровська, Львова, Запоріжжя, закордонних закладів вищої освіти Польщі, Чехії, Канади.
Колегіум "Елінт" – впевнений крок у майбутнє!

[початок] :: [адміністрація] :: [викладачі] :: [про нас] :: [історія] :: [ЕЛІНТ] :: [нашi Досягнення]
2002-2011 Copyright. Всі права захищені. Розробники: творчі вчителі та учні колегіуму